The Blue Chair on Kickstarter  present: Girl walked naked in the Streets of Berlin with No pants.

The Blue Chair on Kickstarter present: Girl walked naked in the Streets of Berlin with No pants.


Sexy Girl lumakad na hubad sa Kalye ng Berlin na Walang pantalon. Ano ang susunod na mangyayari ay sira. # 3